Login Hasło

#1 2012.03.29 01:03:55

artm4ndrake
Nowy użytkownik
Zarejestrowany: 2012.03.29
Posty: 2
System: Bazowany na ubuntu
Fluxbox: 1.3.2

Konfiguracja skrótów: invalid key/modifier

~/.fluxbox/keys: http://vpaste.net/BlqOB
fluxbox -log: http://vpaste.net/ItQgn


Mniejsza z błędem o Xach(były odpalone), ale o co chodzi z tymi keyami? Część z nich to defaultowe wpisy wydrukowane przez samego flux'a
----
~/.fluxbox/keys:

Kod:

! fluxbox-update_configs added '(workspace=[current])' to (Next|Prev)(Window|Group)
! check lines marked by 'FBCV13' if they are correctly updated
!mouse actions added by fluxbox-update_configs
OnTitlebar Mouse1 :MacroCmd {Focus} {Raise} {ActivateTab}
!mouse actions added by fluxbox-update_configs
OnTitlebar Move1 :StartMoving
OnLeftGrip Move1 :StartResizing bottomleft
OnRightGrip Move1 :StartResizing bottomright
OnWindowBorder Move1 :StartMoving

##############################################
#
#     flux-for-back-0.3
#
#   "Fluxbox-Stuff for BackTrack"
#
#
#      Carlo Velletri
#    brigante@backtrack-linux.org
#
##############################################
#
# file : keys (only with personal changes)
#
##############################################
#
#     www.backtrack-linux.org
#
##############################################
# click on the desktop to get menus
OnDesktop Mouse1 :HideMenus
OnDesktop Mouse2 :WorkspaceMenu
OnDesktop Mouse3 :RootMenu

# scroll on the desktop to change workspaces
OnDesktop Mouse4 :PrevWorkspace
OnDesktop Mouse5 :NextWorkspace

# scroll on the toolbar to change workspaces
OnToolbar Mouse4 :PrevWorkspace
OnToolbar Mouse5 :NextWorkspace

# alt + left/right click to move/resize a window
OnWindow Mod1 Mouse1 :MacroCmd {Raise} {Focus} {StartMoving}
OnWindow Mod1 Mouse3 :MacroCmd {Raise} {Focus} {StartResizing NearestCorner}

# middle click a window's titlebar and drag to attach windows
OnTitlebar Mouse2 :StartTabbing

# double click on the titlebar to shade
OnTitlebar Double Mouse1 :Shade

# right click on the titlebar for a menu of options
OnTitlebar Mouse3 :WindowMenu

# alt-tab
Mod1 Tab :NextWindow {groups} (workspace=[current]) !! FBCV13 !!
Mod1 Shift Tab :PrevWindow {groups} (workspace=[current]) !! FBCV13 !!

#Mod1 Tab :NextWindow {groups}
#Mod1 Shift Tab :PrevWindow {groups}

# cycle through tabs in the current window
Mod4 Tab :NextTab
Mod4 Shift Tab :PrevTab
Mod4 d :ToggleDecor

#:SetHead
Mod1 Tab :nexthead
Mod1 Shift Tab :prevhead
Control Mod4 1      :SetHead 1
Control Mod4 2      :SetHead 2
Control Mod4 3      :SetHead 3
Mod4 F1 :shifthead

# go to a specific tab in the current window
Mod4 1 :Tab 1
Mod4 2 :Tab 2
Mod4 3 :Tab 3
Mod4 4 :Tab 4
Mod4 5 :Tab 5
Mod4 6 :Tab 6
Mod4 7 :Tab 7
Mod4 8 :Tab 8
Mod4 9 :Tab 9

# open a terminal
Mod1 F1 :Exec terminator

# open a dialog to run programs
Mod1 F2 :Exec fbrun

# volume settings, using common keycodes
# if these don't work, use xev to find out your real keycodes
176 :Exec amixer sset Master,0 1+
174 :Exec amixer sset Master,0 1-
160 :Exec amixer sset Master,0 toggle

# current window commands
Mod1 F4 :Close
Mod1 F9 :Minimize
Mod1 F10 :Maximize
Mod1 F11 :Fullscreen
Mod4 Enter :Fullscreen
Mod4 c :Close
Mod4 C :KillWindow
Mod4 M :Minimize
Mod4 m :Maximize
Mod4 d :Raise
Mod4 w :ShadeWindow
Mod4 s :StickWindow
Mod4 a :ToggleDecor

# open the window menu
Mod1 space :WindowMenu
Mod4 space :RootMenu

# windows resizing
Control Mod4 h :HorizontalDecrement
Control Mod4 l :HorizontalIncrement
Control Mod4 k :VerticalDecrement
Control Mod4 j :VerticalIncrement

Control Mod4 Shift l :MaximizeHorizontal
Control Mod4 Shift h :MaximizeHorizontal
Control Mod4 Shift j :MaximizeVertical
Control Mod4 Shift k :MaximizeVertical


# window movement
Mod4 h :NudgeLeft
Mod4 j :NudgeDown
Mod4 k :NudgeUp
Mod4 l :NudgeRight

Mod4 Shift h :BigNudgeLeft
Mod4 Shift j :BigNudgeDown
Mod4 Shift k :BigNudgeUp
Mod4 Shift l :BigNudgeRight
# exit fluxbox
Control Mod1 Delete :Exit

# change to a specific workspace
Control F1 :Workspace 1
Control F2 :Workspace 2
Control F3 :Workspace 3
Control F4 :Workspace 4
Mod4 n :NextWorkspace
Mod4 p :PrevWorkspace


# send the current window to a specific workspace
#  Mod4 F1 :SendToWorkspace 1
#  Mod4 F2 :SendToWorkspace 2
#  Mod4 F3 :SendToWorkspace 3
#  Mod4 F4 :SendToWorkspace 4


# send the current window and change to a specific workspace
Control Mod4 F1 :TakeToWorkspace 1
Control Mod4 F2 :TakeToWorkspace 2
Control Mod4 F3 :TakeToWorkspace 3
Control Mod4 F4 :TakeToWorkspace 4

Runtime log:

Kod:

------------------------------------------
Log File: fllog
Fluxbox version: 1.3.2
Compiled: Mar 29 2012 00:16:01
Compiler: GCC
Compiler version: 4.4.3

Defaults:
  menu: /usr/local/share/fluxbox/menu
  style: /usr/local/share/fluxbox/styles/bloe
  keys: /usr/local/share/fluxbox/keys
  init: /usr/local/share/fluxbox/init

Compiled options (- => disabled):
-BIDI
-DEBUG
EWMH
-IMLIB2
-NLS
REMEMBER
-RENDER
-SHAPE
SLIT
TOOLBAR
-XFT
-XINERAMA
XMB
-XPM

------------------------------------------
Keys: Invalid key/modifier on line 69): Mod1 Tab :nexthead
Keys: Invalid key/modifier on line 70): Mod1 Shift Tab :prevhead
Keys: Invalid key/modifier on line 74): Mod4 F1 :shifthead
Keys: Invalid key/modifier on line 104): Mod4 Enter :Fullscreen
Keys: Invalid key/modifier on line 106): Mod4 C :KillWindow
Keys: Invalid key/modifier on line 108): Mod4 m :Maximize
Keys: Invalid key/modifier on line 109): Mod4 d :Raise
Keys: Invalid key/modifier on line 119): Control Mod4 h :HorizontalDecrement
Keys: Invalid key/modifier on line 120): Control Mod4 l :HorizontalIncrement
Keys: Invalid key/modifier on line 121): Control Mod4 k :VerticalDecrement
Keys: Invalid key/modifier on line 122): Control Mod4 j :VerticalIncrement
Keys: Invalid key/modifier on line 131): Mod4 h :NudgeLeft
Keys: Invalid key/modifier on line 132): Mod4 j :NudgeDown
Keys: Invalid key/modifier on line 133): Mod4 k :NudgeUp
Keys: Invalid key/modifier on line 134): Mod4 l :NudgeRight
Keys: Invalid key/modifier on line 136): Mod4 Shift h :BigNudgeLeft
Keys: Invalid key/modifier on line 137): Mod4 Shift j :BigNudgeDown
Keys: Invalid key/modifier on line 138): Mod4 Shift k :BigNudgeUp
Keys: Invalid key/modifier on line 139): Mod4 Shift l :BigNudgeRight
BScreen::BScreen: an error occured while querying the X server.
  another window manager already running on display :0.0
Error: Couldn't find screens to manage.
Make sure you don't have another window manager running.

Offline

 

#2 2012.03.30 16:05:28

Minio
Electric Castle resident
Skąd: Poznań
Zarejestrowany: 2006.11.22
Posty: 555
System: Debian Testing
Fluxbox: Plasma 5.13.5 ;) (Fb 1.3.5)
WWW

Re: Konfiguracja skrótów: invalid key/modifier

Sądząc po kodzie źródłowym Fluxboksa, on ma tylko jeden komunikat błędu dla wszystkich błędów w pliku keys. Jednak nie wszystkie Twoje komunikaty mają jedną przyczynę.

W pliku keys masz przypisane różne komendy do tych samych kombinacji klawiszy. Np. do Mod1 Tab raz masz przypisaną komendę NextWindow, raz nexthead. Gdy Fluxbox napotka sytuację, że ktoś chce przypisać jakąś komendę do już zdefiniowanej kombinacji klawiszy, wyświetla błąd i ignoruje tę nową komendę.

Ta sama sytuacja dotyczy linijek:

Kod:

Mod4 M :Minimize
Mod4 m :Maximize

(Fluxbox wyświetla błąd dla drugiej z nich).
Ktoś chciał do Mod4 i dużego M przypisać komendę :Minimize a do Mod4 i małego M przypisać komendę Maximize (notabene jest to kontrintuicyjne — duża litera kojarzy się z powiększaniem a mała z pomniejszaniem, więc powinno być odwrotnie), ale Fluxbox tak nie działa — dla niego nie ma znaczenia wielkość litery. Rozumie za to modyfikator Shift, który powinien być użyty w powyższym przykładzie.

Nie jestem pewien czy dobrze rozumiem kod źródłowy, ale Fluxbox chyba także wyświetla komunikat błędu jeżeli napotka komendę, której nie zna. Np. nigdzie w całym kodzie źródłowym nie pojawia się ciąg znaków „NudgeLeft”. Nie wiem kto to wymyślił i co wg niego powinno to robić, ale z pewnością tego nie robi.

Generalnie osoba, która stworzyła ten plik konfiguracyjny, nie postarała się. Jest on najzwyczajniej w świecie błędny.

Poza niedostępnością komend podanych jako argumenty w linijkach, które znajdujesz w logu (niektóre z nich są jednak dostępne pod innymi kombinacjami klawiszy) całość nie ma żadnych skutków ubocznych. Możesz więc spokojnie te błędy zignorować.

Offline

 

#3 2012.03.30 20:09:35

artm4ndrake
Nowy użytkownik
Zarejestrowany: 2012.03.29
Posty: 2
System: Bazowany na ubuntu
Fluxbox: 1.3.2

Re: Konfiguracja skrótów: invalid key/modifier

Dziękuję, masz rację. Dokumentacja twierdzi że NudgeLeft powinno przemieszczać okno w lewą stronę o jakąś liczbę pikseli. Faktycznie w źródłach nie ma takiej frazy. Zastosuję Move. Próbowałem na początku z rozmiarami liter, później to zmieniałem ale ostatecznie dostawałem błędy nawet wtedy gdy był we wpisie shift i nie mogłem zlokalizować błędu. Przez co porzuciłem zmianę liter na małe z shiftem i zająłem się czym innym. Zacznę od początku na czysto to sklejać. Wziąłem tutaj szablon jak widać.

Ostatnio edytowany przez artm4ndrake (2012.03.30 20:31:48)

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson