Login Hasło

#1 2010.02.07 18:07:26

majsterek
Użytkownik
Zarejestrowany: 2010.02.07
Posty: 5

[SOLVED] nie reagowanie na kliknięcie

Witam!
Problem polega na tym że flux nie reaguje gdy klikam na okno flash np. na stronie speedtest.pl musze z 10 razy kliknąć żeby ruszyło.
Na gnome wszystko jest git.

Pozdrawiam !

Ostatnio edytowany przez majsterek (2010.02.13 08:36:47)

Offline

 

#2 2010.02.07 19:54:32

Moebius
o¤°`°¤o,¸¸¸,o¤°
Skąd: /dev/tty1
Zarejestrowany: 2007.02.26
Posty: 202
System: Gentoo
Fluxbox: ist Krieg!

Re: [SOLVED] nie reagowanie na kliknięcie

W firefoksie też tak mam, nie wiem dlaczego. Spróbuj na innej przeglądarce.


Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie.

Offline

 

#3 2010.02.07 20:40:43

azhag
Dozorca
Skąd: Warszawa
Zarejestrowany: 2006.11.21
Posty: 822
System: Debian Testing
Fluxbox: 1.3.5
WWW

Re: [SOLVED] nie reagowanie na kliknięcie


Dr Chandra, will I dream?
pogoda w conky :: wybierz jabbera :: polski portal debiana :: registered linux user #403712

Offline

 

#4 2010.02.08 08:59:23

Moebius
o¤°`°¤o,¸¸¸,o¤°
Skąd: /dev/tty1
Zarejestrowany: 2007.02.26
Posty: 202
System: Gentoo
Fluxbox: ist Krieg!

Re: [SOLVED] nie reagowanie na kliknięcie

azhag napisał(-a):

http://dug.net.pl/tekst/84/gdy_przyciski_we_flashu_nie_reaguja_na_klikniecia/

Works for me. Thnx.


Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby, brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie.

Offline

 

#5 2010.02.08 09:09:26

azhag
Dozorca
Skąd: Warszawa
Zarejestrowany: 2006.11.21
Posty: 822
System: Debian Testing
Fluxbox: 1.3.5
WWW

Re: [SOLVED] nie reagowanie na kliknięcie

Moebius napisał(-a):

Works for me. Thnx.

You're welcome. smile


Dr Chandra, will I dream?
pogoda w conky :: wybierz jabbera :: polski portal debiana :: registered linux user #403712

Offline

 

#6 2010.02.08 15:56:33

majsterek
Użytkownik
Zarejestrowany: 2010.02.07
Posty: 5

Re: [SOLVED] nie reagowanie na kliknięcie

azhag napisał(-a):

http://dug.net.pl/tekst/84/gdy_przyciski_we_flashu_nie_reaguja_na_klikniecia/

do .bashrc wrzuciłem export GDK_NATIVE_WINDOWS=1
i dalej to samo.

Ostatnio edytowany przez majsterek (2010.02.08 17:08:47)

Offline

 

#7 2010.02.08 17:59:45

vascom
Użytkownik
Skąd: Stargard
Zarejestrowany: 2009.11.20
Posty: 7
System: ArchLinux
Fluxbox: 1.1.1

Re: [SOLVED] nie reagowanie na kliknięcie

majsterek napisał(-a):

do .bashrc wrzuciłem export GDK_NATIVE_WINDOWS=1
i dalej to samo.

Resetowałeś kompa po tym? Jak nie to wpisz sources ~/.bashrc i zadziała, przynajmniej u mnie poszło

Azhag dziekować za linka. <piwo>

Offline

 

#8 2010.02.08 18:14:35

majsterek
Użytkownik
Zarejestrowany: 2010.02.07
Posty: 5

Re: [SOLVED] nie reagowanie na kliknięcie

Dalej lipa.
.bashrc

Kod:

# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples

# If not running interactively, don't do anything
[ -z "$PS1" ] && return

# don't put duplicate lines in the history. See bash(1) for more options
# don't overwrite GNU Midnight Commander's setting of `ignorespace'.
HISTCONTROL=$HISTCONTROL${HISTCONTROL+,}ignoredups
# ... or force ignoredups and ignorespace
HISTCONTROL=ignoreboth

# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend

# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)

# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize

# make less more friendly for non-text input files, see lesspipe(1)
[ -x /usr/bin/lesspipe ] && eval "$(SHELL=/bin/sh lesspipe)"

# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "$debian_chroot" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
  debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi

# set a fancy prompt (non-color, unless we know we "want" color)
case "$TERM" in
  xterm-color) color_prompt=yes;;
esac

# uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned
# off by default to not distract the user: the focus in a terminal window
# should be on the output of commands, not on the prompt
#force_color_prompt=yes

if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
  if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
  # We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
  # (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
  # a case would tend to support setf rather than setaf.)
  color_prompt=yes
  else
  color_prompt=
  fi
fi

if [ "$color_prompt" = yes ]; then
  PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '
else
  PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt

# If this is an xterm set the title to user@host:dir
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
  PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
  ;;
*)
  ;;
esac

# enable color support of ls and also add handy aliases
if [ -x /usr/bin/dircolors ]; then
  test -r ~/.dircolors && eval "$(dircolors -b ~/.dircolors)" || eval "$(dircolors -b)"
  alias ls='ls --color=auto'
  #alias dir='dir --color=auto'
  #alias vdir='vdir --color=auto'

  alias grep='grep --color=auto'
  alias fgrep='fgrep --color=auto'
  alias egrep='egrep --color=auto'
fi

# some more ls aliases
#alias ll='ls -l'
#alias la='ls -A'
#alias l='ls -CF'

# Alias definitions.
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
  . ~/.bash_aliases
fi

# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if [ -f /etc/bash_completion ] && ! shopt -oq posix; then
  . /etc/bash_completion
fi

export GDK_NATIVE_WINDOWS=1

HELP !

Offline

 

#9 2010.02.09 18:08:21

svL
Użytkownik
Zarejestrowany: 2009.08.23
Posty: 69
System: PLD Th
Fluxbox: 1.1.1

Re: [SOLVED] nie reagowanie na kliknięcie

azhag a już chciałem Ci wpłacić 5,40 wink ale nie chce mi ten trik działać w operze [w ff tez dziwnie to działa, ale mniejsza z tym], mógłby jakiś operowiec się wypowiedzieć czy to działa u niego. Jak narazie musze dać ppm na stronie wybrać zablokuj zawartość, zastosuj i wtedy moge kliknąć w flaszke, jednak żeby zrobić pauze musze cały ten cyrk odstawiać jeszcze raz hmm
[OT]w sprawie przenosin # na freenode coś się zmieniło? [/OT]


"God, root, what is difference?"

Offline

 

#10 2010.02.10 21:24:58

azhag
Dozorca
Skąd: Warszawa
Zarejestrowany: 2006.11.21
Posty: 822
System: Debian Testing
Fluxbox: 1.3.5
WWW

Re: [SOLVED] nie reagowanie na kliknięcie

svL napisał(-a):

mógłby jakiś operowiec się wypowiedzieć czy to działa u niego

Działa. W Firefoksie (Iceweaselu), Arorze, Midori, Operze.

[OT]w sprawie przenosin # na freenode coś się zmieniło? [/OT]

Temat zdaje się umarł śmiercią naturalną. Notabene razem z #. wink


Dr Chandra, will I dream?
pogoda w conky :: wybierz jabbera :: polski portal debiana :: registered linux user #403712

Offline

 

#11 2010.02.11 17:27:38

svL
Użytkownik
Zarejestrowany: 2009.08.23
Posty: 69
System: PLD Th
Fluxbox: 1.1.1

Re: [SOLVED] nie reagowanie na kliknięcie

azhag napisał(-a):

Działa. W Firefoksie (Iceweaselu), Arorze, Midori, Operze.

kurde no a u mnie kiszka, w operze w ogole nie chce działać, a iceweasela musze uruchamiać z terminala wtedy działa, odpalony przez gmruna też nie chce hmm

Temat zdaje się umarł śmiercią naturalną. Notabene razem z #. wink

to szkoda, od jakiegoś czasu nie mogę z shella sie wbic i byłem ciekawy co się dzieje wink


"God, root, what is difference?"

Offline

 

#12 2010.02.11 20:37:19

azhag
Dozorca
Skąd: Warszawa
Zarejestrowany: 2006.11.21
Posty: 822
System: Debian Testing
Fluxbox: 1.3.5
WWW

Re: [SOLVED] nie reagowanie na kliknięcie

majsterek — nie .bashrc, tylko .bash_profile. I nie trzeba resetować kompa (to nie sami-wiecie-co...), wystarczy się przelogować w X.

svL napisał(-a):

to szkoda, od jakiegoś czasu nie mogę z shella sie wbic i byłem ciekawy co się dzieje wink

właśnie zauważyłem, że ja też nie mogę się połączyć...


Dr Chandra, will I dream?
pogoda w conky :: wybierz jabbera :: polski portal debiana :: registered linux user #403712

Offline

 

#13 2010.02.12 18:27:20

majsterek
Użytkownik
Zarejestrowany: 2010.02.07
Posty: 5

Re: [SOLVED] nie reagowanie na kliknięcie

azhag napisał(-a):

majsterek — nie .bashrc, tylko .bash_profile. I nie trzeba resetować kompa (to nie sami-wiecie-co...), wystarczy się przelogować w X.

svL napisał(-a):

to szkoda, od jakiegoś czasu nie mogę z shella sie wbic i byłem ciekawy co się dzieje wink

właśnie zauważyłem, że ja też nie mogę się połączyć...

Misztrzu, u mnie jest tylko .bashrc bo .bash_profile nie ma.

System ubuntu 9.10

Offline

 

#14 2010.02.12 18:42:08

jaszczomppoziomka
Użytkownik
Zarejestrowany: 2009.10.12
Posty: 87

Re: [SOLVED] nie reagowanie na kliknięcie

to se zrób z treścią
. $HOME/.bashrc

Offline

 

#15 2010.02.12 20:13:28

azhag
Dozorca
Skąd: Warszawa
Zarejestrowany: 2006.11.21
Posty: 822
System: Debian Testing
Fluxbox: 1.3.5
WWW

Re: [SOLVED] nie reagowanie na kliknięcie

majsterek napisał(-a):

Misztrzu, u mnie jest tylko .bashrc bo .bash_profile nie ma.

A zatem najwyższy czas, aby ów plik utworzyć (to ogólna zasada), młody Padawanie. wink


Dr Chandra, will I dream?
pogoda w conky :: wybierz jabbera :: polski portal debiana :: registered linux user #403712

Offline

 

#16 2010.02.13 08:36:12

majsterek
Użytkownik
Zarejestrowany: 2010.02.07
Posty: 5

Re: [SOLVED] nie reagowanie na kliknięcie

Yeah!

Chodzi !

Wielkie dzięki azhag!

Pozdro wink

Offline

 

#17 2010.04.05 11:53:35

svL
Użytkownik
Zarejestrowany: 2009.08.23
Posty: 69
System: PLD Th
Fluxbox: 1.1.1

Re: [SOLVED] nie reagowanie na kliknięcie

Tak sobie odkopie, jak pisałem prędze nie chciało to u mnie działać natrafiłem na ten link http://my.opera.com/ruario/blog/flash-p … irst-click i kombinacje z plikiem operapluginwrapper pomogły smile może komuś się przyda


"God, root, what is difference?"

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson