Login Hasło

#1 2007.05.03 00:49:01

mefisto
Nowy użytkownik
Zarejestrowany: 2007.04.20
Posty: 2

Problem z conky

Witam

Otoz znalazlem sobie bardzo fajniuchny config do conky. Skopiowalem ladnie, wiec sprobowalem odpalic.
Conky sie odpala ale tylko na chwile, a potem znika.

Oto bledy:

Kod:

Conky: statfs '/media/videos': No such file or directory
Conky: statfs '/media/documents': No such file or directory
Conky: statfs '/home/phraok': No such file or directory
Conky: statfs '/media/boot': No such file or directory
Conky: desktop window (75) is root window
Conky: window type - normal
Conky: hint - undecorated
Conky: hint - below
Conky: hint - skip_taskbar
Conky: drawing to created window (1400002)
Conky: drawing to double buffer
Conky: scandir for /proc/acpi/ac_adapter/: No such file or directory

A to config:

Kod:

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_hints undecorated,below,skip_taskbar
background yes

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# fiddle with window
use_spacer yes


# Update interval in seconds
update_interval 1.0

# Minimum size of text area
minimum_size 240 10
maximum_width 240

# Draw shades?
draw_shades yes

# Text stuff
draw_outline no # amplifies text if yes
draw_borders no
#font bitstream
uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase
# Use Xft?
use_xft yes

# Xft font when Xft is enabled
#xftfont Bitstream Vera Sans Mono:size=9
#xftfont Bitstream Vera Sans Mono:size=7
xftfont HandelGotDBol:size=8

own_window_transparent yes
# Text alpha when using Xft
xftalpha 0.8

# Stippled borders?
stippled_borders 3

# border margins
border_margin 9

# border width
border_width 10

# Default colors and also border colors, grey90 == #e5e5e5
default_color white
default_shade_color    black
default_outline_color    black

own_window_colour brown
own_window_transparent yes

# Text alignment, other possible values are commented
alignment top_left
#alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right

# Gap between borders of screen and text
gap_x 10
gap_y 10


# stuff after 'TEXT' will be formatted on screen

TEXT
${color #DDEB3C}Slackware ${color white}$sysname ${alignr}${color #DDEB3C}$kernel${color white} on ${color #DDEB3C}$machine${color 
white}
${color #DDEB3C}${time %a, }${color white} ${time %e %B %G}
${color #DDEB3C}Time: ${color white}${time %H:%M:%S}
${color #DDEB3C}UpTime:${color white} $uptime

CPU${color #DDEB3C}:${color white} ${freq}MHz ${alignr}Temp${color #DDEB3C}:${color white} ${acpitemp}
${color #DDEB3C} $cpubar
${color white}Processes${color #DDEB3C}:${color white} $processes ${alignr}Running ${color #DDEB3C}:${color white} $running_processes

MEM${color #DDEB3C}:${color white} $memperc% ${alignr}$mem${color #DDEB3C}/${color white}$memmax
${color #DDEB3C}    ${membar 3,100}
${color white}
PID   ${color #DDEB3C}NAME${color white}         ${alignr}CPU% ${alignr}${color #DDEB3C}MEM%${color white}
${color #DDEB3C}${top pid 1}${color white} ${top name 1}  ${alignr}${color #DDEB3C}${top cpu 1}${color white} ${alignr}${top mem 1}
${color #DDEB3C}${top pid 2}${color white} ${top name 2}  ${alignr}${color #DDEB3C}${top cpu 2}${color white} ${alignr}${top mem 2}
${color #DDEB3C}${top pid 3}${color white} ${top name 3}  ${alignr}${color #DDEB3C}${top cpu 3}${color white} ${alignr}${top mem 3}
${color #DDEB3C}${top pid 4}${color white} ${top name 4}  ${alignr}${color #DDEB3C}${top cpu 4}${color white} ${alignr}${top mem 4}
${color #DDEB3C}${top pid 5}${color white} ${top name 5}  ${alignr}${color #DDEB3C}${top cpu 5}${color white} ${alignr}${top mem 5}
${color #DDEB3C}${top pid 6}${color white} ${top name 6}  ${alignr}${color #DDEB3C}${top cpu 6}${color white} ${alignr}${top mem 6}
${color #DDEB3C}${top pid 7}${color white} ${top name 7}  ${alignr}${color #DDEB3C}${top cpu 7}${color white} ${alignr}${top mem 7}
${color #DDEB3C}${top pid 8}${color white} ${top name 8}  ${alignr}${color #DDEB3C}${top cpu 8}${color white} ${alignr}${top mem 8}
${color #DDEB3C}${top pid 9}${color white} ${top name 9}  ${alignr}${color #DDEB3C}${top cpu 9}${color white} ${alignr}${top mem 9}
    
${color #DDEB3C}Root : ${color white}${fs_used /}${color #DDEB3C}/${color white}${fs_size /} ${alignr}${color #DDEB3C}(${color white}${fs_free /} ${color #DDEB3C}${fs_free_perc /}%${color white} free${color #DDEB3C})${color white}
            ${color #DDEB3C}${fs_bar 3,100 /}${color white}
${color #DDEB3C}Boot : ${color white}${fs_used /media/boot}${color #DDEB3C}/${color white}${fs_size /media/boot} ${alignr}${color #DDEB3C}(${color white}${fs_free /media/boot} ${color #DDEB3C}${fs_free_perc /media/boot}%${color white} free${color #DDEB3C})${color white}
            ${color #DDEB3C}${fs_bar 3,100 /media/boot}${color white}
${color #DDEB3C}Home : ${color white}${fs_used /home/phraok}${color #DDEB3C}/${color white}${fs_size /home/phraok} ${alignr}${color #DDEB3C}(${color white}${fs_free /home/phraok} ${color #DDEB3C}${fs_free_perc /home/phraok}%${color white} free${color #DDEB3C})${color white}
            ${color #DDEB3C}${fs_bar 3,100 /home/phraok}${color white}
${color #DDEB3C}Docs : ${color white}${fs_used /media/documents}${color #DDEB3C}/${color white}${fs_size /media/documents} ${alignr}${color #DDEB3C}(${color white}${fs_free /media/documents} ${color #DDEB3C}${fs_free_perc /media/documents}%${color white} free${color #DDEB3C})${color white}
            ${color #DDEB3C}${fs_bar 3,100 /media/documents}${color white}
${color #DDEB3C}Vid. : ${color white}${fs_used /media/videos}${color #DDEB3C}/${color white}${fs_size /media/videos} ${alignr}${color #DDEB3C}(${color white}${fs_free /media/videos} ${color #DDEB3C}${fs_free_perc /media/videos}%${color white} free${color #DDEB3C})${color white}
            ${color #DDEB3C}${fs_bar 3,100 /media/videos}${color white}
    
               ${color #DDEB3C}IP:${color white} ${addr eth0}
${color #DDEB3C}In: ${color white}${downspeed eth0}${color #DDEB3C}k/s ${alignr}Out: ${color white}${upspeed eth0}${color #DDEB3C}k/s                           
${downspeedgraph eth0 32,119 DDEB3C DDEB3C} ${upspeedgraph eth0 32,119 DDEB3C DDEB3C}
${color #DDEB3C}Total: ${color white}${totaldown eth0}${color #DDEB3C} ${alignr}Total: ${color white}${totalup eth0}${color #DDEB3C} 

${color #DDEB3C}Port${color white}(${color #DDEB3C}s${color white})${color #DDEB3C}${alignr}${color white}#${color #DDEB3C}Connections
 ${color #DDEB3C}Inbound:${color white} ${tcp_portmon 1 65535 count}
 ${tcp_portmon 1 65535 rhost 0} ${alignr} ${color #DDEB3C}${tcp_portmon 1 65535 rservice 0}${color white} ${tcp_portmon 1 65535 lservice 0} 
 ${tcp_portmon 1 65535 rhost 1} ${alignr} ${color #DDEB3C}${tcp_portmon 1 65535 rservice 1}${color white} ${tcp_portmon 1 65535 lservice 1}
 ${tcp_portmon 1 65535 rhost 2} ${alignr} ${color #DDEB3C}${tcp_portmon 1 65535 rservice 2}${color white} ${tcp_portmon 1 65535 lservice 2}
 ${tcp_portmon 1 65535 rhost 3} ${alignr} ${color #DDEB3C}${tcp_portmon 1 65535 rservice 3}${color white} ${tcp_portmon 1 65535 lservice 3}
 ${tcp_portmon 1 65535 rhost 4} ${alignr} ${color #DDEB3C}${tcp_portmon 1 65535 rservice 4}${color white} ${tcp_portmon 1 65535 lservice 4}
 ${tcp_portmon 1 65535 rhost 5} ${alignr} ${color #DDEB3C}${tcp_portmon 1 65535 rservice 5}${color white} ${tcp_portmon 1 65535 lservice 5}
 ${tcp_portmon 1 65535 rhost 6} ${alignr} ${color #DDEB3C}${tcp_portmon 1 65535 rservice 6}${color white} ${tcp_portmon 1 65535 lservice 6}
 ${tcp_portmon 1 65535 rhost 7} ${alignr} ${color #DDEB3C}${tcp_portmon 1 65535 rservice 7}${color white} ${tcp_portmon 1 65535 lservice 7}
 ${tcp_portmon 1 65535 rhost 8} ${alignr} ${color #DDEB3C}${tcp_portmon 1 65535 rservice 8}${color white} ${tcp_portmon 1 65535 lservice 8}
 ${tcp_portmon 1 65535 rhost 9} ${alignr} ${color #DDEB3C}${tcp_portmon 1 65535 rservice 9}${color white} ${tcp_portmon 1 65535 lservice 9}
 ${tcp_portmon 1 65535 rhost 10} ${alignr} ${color #DDEB3C}${tcp_portmon 1 65535 rservice 10}${color white} ${tcp_portmon 1 65535 lservice 10}

Offline

 

#2 2007.05.03 01:29:41

marb
Użytkownik
Zarejestrowany: 2006.11.24
Posty: 54

Re: Problem z conky

Kod:

Conky: statfs '/media/videos': No such file or directory
Conky: statfs '/media/documents': No such file or directory
Conky: statfs '/home/phraok': No such file or directory
Conky: statfs '/media/boot': No such file or directory

Tutaj sprawa jest jasna. Nie masz w systemie takich folderów/partycji. Zakomentuj linie gdzie występują odwołania do folderów lub edytuj je według swoich potrzeb.

Kod:

Conky: scandir for /proc/acpi/ac_adapter/: No such file or directory

Tutaj miałem problem dopatrzeć się w konfigu co powoduje porblemy, może ze względu na porę...

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson